Taler

Y's Men International Convention 2020

Disse talere kan du bl.a. opleve på konferencen


Lars Kolind

Lars Kolind, formand for World Scout Foundation,
professor og serieentreprenør


Y’s MEN er tæt knyttet til World Scouting, verdens største lederuddannelses-program. 

51 millioner unge mennesker i 170 lande, og mere end 600 millioner voksne har i dag afsluttet World Scouting spejdertræning. Lars Kolind vil forklare spejdernes ”secret sauce”; hvorfor han og millioner af andre verdensledere stolt henviser til spejdertræning som nøglen til deres succes, både i erhvervslivet og i livet. Han vil belyse Y’s Men’s bevægelsens formål med at støtte spejderne og inspirere os til at gøre mere, hvilket ikke er nogen overraskelse, når du kender Kolind!

Tommy Krabbe

Tommy Krabbe er Danmarks største kapacitet, når det kommer til foredrag om social kapital, forandring, ildsjæle og trivsel i organisationen. Som foredragsholder er han fuld af power og pointer og ikke gemt 

bag en endeløs række af PowerPoints. 

Han er selv et klart eksempel på den energi og inspiration, der kendetegner en brændende ildsjæl, og det smitter af på tilhørerne. 


Med overskriften ”Bring nysgerrigheden tilbage”, vil Tommy Krabbe give os mod og inspiration til at møde morgendagens udfordringer i en organisation, der snart kan fejre 100 års jubilæum.

Johs. Nørregaard Frandsen

Johs. Nørregård Frandsen er professor i litteratur- og kulturvidenskab, samt leder af universitetets H.C. Andersen Center. 

Han har skrevet eller bidraget til en lang række bøger og artikler, samt holdt foredrag siden 1980 om landbokultur, litteratur og sprog. Nogen vil kende ham fra ugentlige klummer i Kristeligt Dagblad.


Johs. Nørregård Frandsen er H.C. Andersen ekspert og en dygtig fortæller. Til vores verdenskonference vil han sammensætte et særligt foredrag ”Jeg hører verden til” - H.C. Andersen og eventyret.

Henrik Stubkjær

Henrik Stubkjær er biskop over Viborg Stift og tidligere formand for Danske Kirkers Råd. Før det har han bl.a. været generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp og forstander for Diakonhøjskolen 

i Århus. Han er en erfaren organisationsmand med et meget bredt netværk både herhjemme og ude i verden. Som biskop i folkekirken er han respekteret og dybt engageret i kirkens liv både i stiftet og i Danmark. Han har sans for samarbejdet også i bredere forstand med kirker, de kirkelige organisationer og andre aktører i civilsamfundet.


I dag har Henrik Stubkjær påtaget sig formandsskabet for LVFs (Det lutherske Verdensforbund) World Service kommite, som har ansvaret for 75 mio. medlemmer.


Vi er glade for, at Henrik Stubkjær har sagt ja til at komme og holde festtalen for os lørdag aften.

Tine Lindhardt

Tine Lindhardt er biskop over Fyens Stift. Før det har hun haft flere præsteembeder senest i Fredens Kirke i Odense. 

Desuden har hun været vært og tilrettelægger i Danmarks Radio på programmet ”Mennesker og tro” og generalsekretær i Det Danske Bibelselskab, hvor hun bl.a. var med til at oversætte og udgive en nudansk udgave
af Det Nye Testamente: ”Den Nye Aftale”.


Tine Lindhardt holder foredrag om kirke, kultur, Bibel og samfund, og
har skrevet artikler og bøger om samme emner. Hun er fortaler for kulturkristendom og for at gøre tærsklen til kirken lavere.


Vi er glade for, at Tine Lindhardt vil forestå Verdenskonferencens aftensang i Odense Domkirke samt afslutningsgudstjenesten i Odeon.

© Copyright 2016  •  All Rights Reserved  •  Y´s Men International Region Danmark •  Webmaster: mikael(at)ryder.dk