Forum Sessions

Y's Men International Convention 2020

4 spændende Forum Sessions

Deltagelse i Forum Sessions skal bestilles samtidig med registrering og tilmelding.

Der kan vælges 1 af følgende 4 Forum Sessions fredag d. 14/8


Forum session 1

 Y’s Men – en bevægelse i bevægelse?

v/ Erling Birkbak 

Formand for Region Danmarks Tænketank 


Tænketankens formål er at fremkomme med forslag til, hvordan

Y’s Men’s bevægelsen kan forny sig. Vi vil også i 2025 og fremover 

fremstå som en attraktiv og levende bevægelse, der tiltrækker og fastholder medlemmer, der aktivt udlever Y’s Men’s bevægelsens 

formål, lokalt og regionalt.


Challenge 22

Challenge 22 er den operationelle plan for at styrke vores bevægelse.

Den inkluderer strategiske trin for udvidelse til 50.000 klubmedlemmer i 3.000 klubber og 100 lande inden 2022. På denne session vil vi både

se på klubbens udviklingsmuligheder og de strategiske trin til at nå

målene i Challenge 22.


Deltag og bliv inspireret til din egen klubs udvikling

– en bevægelse i bevægelse

Forum session 2

Smil og fællesskab går hånd i hånd

v/Ulrik Lauridsen

AP, Area Europa


Smilet er den korteste afstand mellem to mennesker

- og den korte afstand kan give dig et livslangt venskab

med hvem som helst


     ”Jeg føler, at livet starter med et smil

     Uden et smil ingen glæde

     Uden glæde ingen kærlighed

     Uden kærlighed ingen tro

     Og uden tro intet liv”


-  så deltag og lad mig teste jer alle, for at se hvor levende I er!

Forum session 3 

Y’s Men og Verdensmålene

v/ Peter Fischer-Møller
Biskop over Roskilde Stift


Y´s Men vil bidrage til at aflevere en bedre verden til næste generation. Derfor sætter vi fokus på FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling set i forhold til vores egne hjælpeprogrammer. 


Af emner, som Y´s Men arbejder med, som evt. kan 

knyttes til verdensmålene, kan nævnes:

• Afskaf fattigdom og stop sult

• Kvalitetsuddannelse
• Partnerskab for handling


Deltag og bliv klogere på Y’s Men og Verdensmålene!

Forum session 4 

Diakoni i Danmark og i verden

v/ Jens Maibom Pedersen

Forstander for Diakonhøjskolen


Jens Maibom Pedersen kommer med oplæg om diakoniens mange udfordringer -  til fælles samtale og debat – og fortæller om Diakonhøjskolens internationale linje.


”Diakoni – mod til at se verden som den er.”


”Man skal have modet til at se verden, som den er - og være opmærksom på det, man ikke umiddelbart ser”.


Denne forum session indfanger diakoniens væsen og dens virkningshistorie

- og forsøger at give en række bud på, hvordan fremtidens diakoni ser ud.


Når det ikke handler om, hvad man får ud af livet  - men hvad man kan bringe ind i det -  må diakoniens lange seje træk starte her!


Deltag og lær mere om diakoniens betydning!

© Copyright 2016  •  All Rights Reserved  •  Y´s Men International Region Danmark •  Webmaster: mikael(at)ryder.dk